XXII. BIODIVERZITÁS NAPOK HAJDÚSZOBOSZLÓ

Elhelyezkedés

A 2022. évi felmérésre Hajdúszoboszló Város Önkormányzata kérte fel az Egyesületet. Kifejezetten a városhoz köthető és részben Natura 2000 oltalom alatt álló területeket javasoltak, mivel ezek hosszú távú fennmaradását azáltal is szeretnék megerősíteni, hogy természeti értékleltárat készítenek róluk.

Élőhelyek

Az adatgyűjtéshez három részterületet jelöltünk ki. Az egyik a város északi határában található repülőtér, amit jelenleg is intenzíven használnak sportrepülők. A reptér nagy része szikes pusztagyep, nagyon kis kiterjedésben lomboserdő folt színezi az északkelti sarkában. A város nyugati határában egy kezeltlen, de még mindig viszonylag jó állapotú rét található, szintén szikes gyep, ennek Kaszáló nevet adtunk. Végül pedig egy holtág, az Őskösely medrének egy szakaszát is felvettük a listára.

Felmérési körülmények

Az időjárás ismét nem fogadott a kegyeibe, ismét a hosszan elhúzódó szárazság vetette vissza az élővilág aktivitását. Nem sokkal a rendezvény előtt kevés eső esett ugyan, de az adatgyűjtés napján meglehetősen kiégett vegetáció fogadott minket. Közepesen erős volt a szél is, mely sajnos estére sem csitult el.

Eredmények

A szikes puszták általában véve is fajszegények más élőhely-típusokhoz képest, a meghatározott 1520 faj szemléletesen támasztja alá ezt a tényt. Szinte mindegyik taxonból viszonylag kevés faj került elő. Az egyetlen kivételt a madarak jelentették, ahol a 95 faj abszolút rekordnak számít a biodiverzitás napok történtében. A kiugró eredmény oka, hogy a rendezvény előtt néhány nappal lekaszálták a repülőtér nagy részét és az itt élő tekintélyes ürgepopuláció lényegében felszíni fedezék nélkül maradt. A könnyen észlelhető zsákmány sok és sokféle ragadozómadarat vonzott ide, melyek közül a pusztai ölyv kifejezett kuriozitásnak mondható.

Ezzel ellentétes előjelű eredményt hozott az Őskösely halfaunája. Az intenzív gyűjtés ellenére mindössze hat halfajt sikerült befogni és ennek fő tömegét is az idegen honos kínai razbóra illetve a szintén idegenhonos ezüstkárász tette ki. Úgy véljük, hogy a szemre természetesnek tűnő holtág vízminősége komoly aggodalomra ad okot.

Külön köszönetet érdemelnek gombászaink, akik a cseppet sem kedvező körülmények ellenére 53 gombafajt határoztak meg.

Úgyszintén sikerként könyvelhető el, hogy a teljesen feltáratlan Kaszálón is sikerült kimutatni a fokozottan védett ürge jelenlétét.

Halfaunisztikai felmérés az Ősköselyen, 
Gyömbér Zsolt felvétele
Halfaunisztikai felmérés az Ősköselyen
Gyömbér Zsolt felvétele
Ürge a Reptéren
Putz Dávid felvétele
Barna rétihéja vadászik a repülőtér felett
Jandó Benedek felvétele
XXII. BIODIVERZITÁS NAPOK HAJDÚSZOBOSZLÓ
Scroll to top