Közgyűlés jegyzőkönyv 2016

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR BIODIVERZITÁS-KUTATÓ TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉRŐL

2016. február 27., 13 óra

Közép-Európai Egyetem, Budapest V., Nádor u. 9.

Dr. Kovács Tibor felkérte Sallee Barbarát, hogy levezető elnökként irányítsa az ülést és felkérte Takács Katalint a jegyzőkönyv vezetésére. A javasolt személyeket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Dr. Kovács Tibor megnyitotta az ülést és megállapította, hogy a közgyűlés szavazatképes, mivel a tagok 50+1 %-a megjelent.

Sallee Barbara ismertette a napirendi pontokat szavazásra bocsájtotta, melyet a megjelentek elfogadtak és felkérte dr. Kovács Tibort azok ismertetésére.

   Beszámoló a 2015 évi programokról:

          Desedai biodiverzitás napok: lesz folytatása, fajok összesítése folyamatban; csúsztak a listák; idei évben múzeumok éjszakájához lesz kötve, sok helybéli érdeklődés volt

          Derenki biodiverzitás napok: herpetológiai felhozatal nagyon erős volt; eredménylista nagyon jó volt; nehezek voltak a körülmények, nem volt elég szakértő; ez volt a legproduktívabb biodiverzitás nap; Aggteleki Nemzeti Parkkal folyik tárgyalás, hogy az adatok hol jelenjenek meg.

          Ágasegyházai felmérés: felkérésre történt a KNP megbízásából; biotikai adattár készítése volt az elsődleges cél, élőhelytérkép elkészítése volt a legfontosabb eleme; flóra- és vegetációkutatás konferencián lett előadva;

          Dunamente felmérés: KNP megbízásából; élőhelytérképezés volt a cél;

          Karapancsai felmérés: KNP megbízásából; Karapancsa-csatorna kotrása kapcsán, a kotort és nem kotort szakaszok kutatása; makrogerinctelenek, kétéltűek voltak kutatva, de sok különbséget nem mutatott a felmérés

         A 2015 évi pénzügyi beszámolója:

    a bevételeket és a kiadásokat tételesen felsorolva láthatták a közgyűlés résztvevői;

Dr. Kovács Tibor részletesen beszámolt a pénzügyi mérlegről, elmondta, hogy mely programok vannak még folyamatban és mely pályázati összegek érkeztek már meg és mire szeretnék fordítani azt. Többek között a DINPI-vel közös NBmR programról mely 2001 óta folyik és a kétéltű és hüllőmonitorzás a fő tevékenysége. Beszélt még az EMET program kapcsán nyert pályázatról annak felhasználásról; a simontornyai felmérés könyve foglalása és előkészítése még időt igényel, a soroksári kötet is előkészítés alatt áll; a tagdíjak beérkeztek; tudományos vizsgálat folyik a gödöllői egyetemmel közösen, nagyon olcsón tudnak genetikai vizsgálatokat végezni a társaság unkaprogramjának kapcsán.

Ezután Sallee Barbara megkérdezte a tagságot, van-e valamilyen kérdés, észrevétel az eddig elhangzottakkal kapcsolatban.

          Keresztessy Katalin: Melyik munkacsoport segíti a munkát a gödöllői egyetemen? Ki a vezetőjük?

          Dr. Kovács Tibor: 3 fős közösség végzi az analíziseket a Börzsönyben gyűjtött mintákkal.

Ezután Sallee Barbara a szakmai és a pénzügyi beszámolót szavazásra bocsájtotta, melyeket a közgyűlés nyílt szavazással elfogadott.

   Sallee Barbara felkérte dr. Kovács Tibort, hogy ismertesse a 2016-os év programjait.

Barlangfeltárás: vállalkozó megkeresésére II. kerület Csatárka utcai rész feltárása, árajánlatot kértek, a társaság megnyerte a munkát barlangász tagtársunk kezdte el a feltárást, január közepén kezdték a munkát, mostanra befejezettnek tekinthető.

   Kiserdő oktatási program: EMET pályázaton nyert, a terepi munkák bemutatását célzó program; pesterzsébeti területen madáretető kihelyezése megtörtént, madarászat, emlőskutatás megvolt; kameracsapdák kihelyezése sikeres volt; a program folytatásához várják a szakembereket

  Biodiverzitás napok, Hajós: KNP felérésére; hajósi kaszáló és löszgyep és egy holtágmaradvány feltárása; országos védelem alatt áll, Natura 2000-es terület;  

  Desedai bemutató – múzeumok éjszakája: bemutatókat tartása esti és éjjeli túrák keretében; várják a tagtársakat ezek megtartására

  Szitakötős fotópályázat: Farkas Sándor tagtárs alapötlete; honlapon meghirdetve

  Csömöri tőzegláp: Kecskés Ferenc tagtárs megtalálta a Thelypteris palustris védett tőzegpáfrányt, ennek kapcsán felmerült a kérdés mi lehet még ott?; dr. Papp Beáta mohásszal volt újabb felmérés; nemzeti park igényli a kutatást; ennek és egy  orchideás rétnek a rehabilitációját szeretné a társaság megkezdeni; meg lesz hirdetve

  Somos program: 2 uniós pályázat Ipoly Unióval; Korponai-fennsík nyúlványa a Somos-hegy, ahol olyan természeti tájegységek találkoznak, amelyek klímatikus és geográfiai sajátosságaik miatt nagyon mozaikosak. A terület a szlovák természetvédelmi feltárások sorában elhanyagolt. MBKT tagság bármikor mehet oda kutatni, folyamatos kijárás lehetséges. Az adatbázist megosztva tartja magánál a két egyesület. Botanikai, emlős-, és madárfelmérés már elkezdődött. Hosszabb felmérés június 13-22 között, amit egy folyamatos gyűrűzőtábor fog kísérni; Fővárosi Állatkert-és Növénykert is támogatná a programot anyagilag

  Unka program: zárt körben történik; még bizonytalan mennyi emberrel

Ezután Sallee Barbara megkérdezte a tagságot, van-e valamilyen kérdés, észrevétel az eddig elhangzottakkal kapcsolatban.

  Kecskés Ferenc a hajósi biodiverzitás napok kapcsán javasolja, hogy a felső holtágat is hozzá kellene tenni a kutatási területhez

          Dr. Kovács Tibor: KNP ragaszkodott ehhez a lehatározáshoz, de kérésre ezt is hozzátesszük

          Podlussány Attila: milyen a terület megközelíthetősége?

          Dr. Kovács Tibor: könnyű megközelíteni, állóvíz, utak átvezetnek rajta

          Papp Bea: mihez van közel a helyszín?

          Dr. Kovács Tibor: Bajától légvonalban kb. 20 km

          Koczor Sándor: miért védett, ha nem voltak felmérések?

          Dr. Kovács Tibor: valószínűleg az élőhely miatt

          Keresztessy Katalin: KNP meghatározta, hogy mely fajokat lehet kutatni? Lehet-e pl. a halakat?

          Dr. Kovács Tibor: nincs meghatározva, a halakat is lehet

Ezután Sallee Barbara a 2016. évi szakmai programot szavazásra bocsájtotta, melyeket a közgyűlés nyílt szavazással elfogadott.

      Új vezetőségi tag megválasztása

A vezetőség részéről egy ajánlás érkezett, Kecskés Ferenc személyében, melyet a jelölt elfogadott. Sallee Barbara felkéri Kecskés Ferencet, hogy mutatkozzon be. Ezután a titkos szavazás eredményeként a Közgyűlés Kecskés Ferencet megszavazta.

Dr. Kovács Tibor felkéri Sallee Barbarát, mint új tagtársat, hogy mutatkozzon be.

Sallee Barbara bemutatkozott és elmondta, hogy miben fogja segíteni az egyesület munkáját; fontosnak tartja a médiamegjelenéseket, konferenciákon való részvételeket, az egyesület által képviselt értékek szélesebb közönség felé való propagálását, a fiatalok, oktatók, hátrányos helyzetűek és a média bevonását. Ezek elősegítésére egy űrlap került kiosztásra, melyen a tagtársak, kutatók jelentkezhetnek a különböző ismeretterjesztő programokhoz, mint előadók, oktatók.

Ezután Sallee Barbara felkérte a jelenlévőket kérdéseik feltevésére.

          Dr. Kovács Tibor megkérdezte dr. Papp Viktort, hogy mikor lesz kötet a soroksári felmérésből?

          Dr. Papp Viktor: 200 fajról lesz színes fotó, dr. Höhn Mária volt a szerkesztője, képek készen vannak, szerkesztési rész készen van, hétvégén véglegesítés, utána nyomda. 1 hónapon belül lehet kötet.

          Dr. Kovács Tibor javasolja a hajósi biodiverzitás napok időpontjának megbeszélését; elsődlegesen: június 3-5., június 10-12., van kitűzve, az időpontokkal kapcsolatban e-mailben várjuk a javaslatokat;

          Dr. Kutasi Csaba: 2 vagy 3 napos lenne a biodiverzitás nap?

          Dr. Kovács Tibor: 2 éjszakásra tervezzük

          Dr. Ronkay László: rovartani társaság kirándulása a 10-12-i hétvégén van

          Dr. Kovács Tibor: Szabóky Csaba azt mondta, hogy a társaság kirándulása minden hónap 3. hétre esik

          Dr. Ronkay László: lepkészeti szempontból május vége, június eleje vagy augusztus vége lenne a jó

          Dr. Kovács Tibor: nyár végére nehéz összehozni az embereket, sok taxon szempontjából már lefutott; de ha ez valakinek érdekes lehet, akkor lehet pótgyűjtést szervezni

          Dr. Kováts Dávid: denevérszempontból jobb az újholdhoz köthető időpont

          Dr. Muskovits József: Somosra többször is lemenne amennyiben lehetséges

          Dr. Kovács Tibor: megszervezzük, álljanak többen össze

          Dr. Kovács Tibortól Kutasi Csabához a kérdés: lehetne-e talajcsapdákat letenni gyerekekkel?

          Dr. Kutasi Csaba: inkább ő tenné le, és szedné fel

          Dr. Kovács Tibor: június közepe jó lenne-e a többi bogarásznak?

          Koczor Sándor: érdekelné őt is ez a lehetősége

          Sallee Barbara: hegymagasi gyűjtés eredményeit le kellene zárni

          Dr. Kutasi Csaba: a múzeum kiadásában megjelenhetne egy kötet erről; április közepére szeretnék a kéziratokat

          Dr. Kovács Tibor: megkéri Sallee Barbarát, hogy kezdje el mozgósítani az embereket, Nemzeti Parktól kaptunk a megjelentetéshez ígérete anyagi támogatásról

          Dr. Kutasi Csaba: vasvári és cserkúti napok miként lesznek leközölve?

          Dr. Kovács Tibor: amint lesz forrás hozzá, le lesz közölve

          Dr. Kutasi Csaba: tatabányai múzeumtól felkérés érkezett, az Által-ér völgyében szeretnének biodiverzitás napokat. Az ehhez szüksége összeget összegyűjtené 2017-re;

Miután több kérdés nem érkezett, Sallee Barbara bezárta az ülést.

Dr. Kovács Tibor elnök

Sallee Barbara levezető elnök

Takács Katalin jegyzőkönyvvezető                                                                               

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top