BioData Hungarica

A BioData Hungarica folyóirat a magyarországi és Kárpát-medencei élővilágon folytatott kutatások nonprofit publikációs fóruma. Mint ahogyan ezt neve is mutatja, a folyóirat elsősorban adatközlő tanulmányokat tesz közzé, olyanokat, amelyeket terjedelmüknél és adatközlő jellegüknél fogva más folyóiratok nem fogadnak el, ugyanakkor a bennük lévő adatok – elsősorban természetvédelmi intézkedések vagy környezeti állapotértékelések megalapozása céljából – publikációra érdemesek.

A folyóiratot online formában a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság (MBKT) adja ki. Kéthavonta jelenik meg változó terjedelmű tanulmányegyüttessel, valamint évente egyszer 20–30 nyomtatott példányban, melyek az adott évben kiadott cikkeket tartalmazzák. A nyomtatott példányokat közkönyvtárak és közintézmények (egyetemek, múzeumok) könyvtárai helyezik el. További nyomtatott példányok a kiadótól igényelhetők („print-on-demand” módon).

BioData Hungarica Journal – issue #1 – Bryophytes and Ferns on Stone Walls in the Cuha Valley, Bakony MTS, Western Hungary – Beáta Papp& Tibor Kovács

BioData Hungarica
Species checklists for Hungary and the Carpathian Basin

Impresszum

A Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság folyóirata

1. évfolyam

Főszerkesztő:
Sallee-Kereszturi Barbara,
humánökológus, szakmai kommunikációs referens

Szerkesztőség:
8265 Hegymagas, Csendár 7
Elérhetőség: mail@barke.hu, Tel.: +36 20 384 0990

Felelős kiadó:
Dr. Kovács Tibor, a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság elnöke

Kiadja a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/a

Szerkesztőbizottság:
Csomós Ágnes, botanikus, természetvédelmi szakértő
Pifkó Dániel, botanikus, főmuzeológus
Ujszegi János, kutató biológus

Szakmai partner:
Barke Iris Kft., 8265 Hegymagas, Csendár 7

Megjelenik minden naptári évben hat alkalommal on-line verzióban a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság honlapján (www.biodiverzitasnap.hu), minden évben egyszer nyomtatott formában az év összegzett cikkeivel.

Jognyilatkozat: A folyóiratban megjelenő írások a szerzők véleményét tükrözik, ami nem szükségképpen egyezik a szerkesztőség nézeteivel.

Scroll to top