Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság

Rólunk

A Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság 2011. január 17-én alakult 14 alapító taggal. Legfontosabb tevékenységünk a Magyar Biodiverzitás Napok szervezése. A társaság céljai közt szerepel faunisztikai, florisztikai, mikológiai célú kutatások elősegítése, a biodiverzitás fontosságának népszerűsítése, továbbá Ország Mihály hagyatékának gondozása.

A Magyar Biodiverzitás Napok megrendezésének ötletét Edward O. Wilson és Peter Alden biológusok kezdeményezése adta, melynek célja az volt, hogy minél több zoológus és botanikus szakértő alacsony költségek mellett 24 órás villámfelmérést végezzen egy kijelölt terület biodiverzitásáról, vagyis az ott élő fajok számáról, és az eredményeket a laikus nagyközönség számára érthetővé tegye. A Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság ezt a módszert tovább fejlesztette és a hazai, illetve kárpátmedencei adottságokhoz idomította.

Az első hazai biodiverzitás napok rendezvényre 2006 májusában Gyűrűfűn került sor, 2012-ben pedig már a X. kutatóhétvégét rendeztük a Hanságban. A felmérésekhez idővel oktatói programok is társultak, valamint a helyi érdeklődők, kiemelten a fiatalok bevonása.

2020-ban immár a XX. Biodiverzitás Napokra került sor a Nagy Hideg-hegyen a Börzsönyben.

A felmérések időtartama két nap, melyek során az adott terület növény-, gomba- és állatvilágának számos csoportját mintavételezi átlagosan 40–50 erre felkért kutató. A nagy fajszámú taxonok kutatásában – pl. rovarok, edényes növények – rendszerint több főből álló csapat tevékenykedik, és az összesített adatok alapján alakul ki a végleges fajlista.

A felmérések időtartama két nap, melyek során az adott terület növény-, gomba- és állatvilágának számos csoportját mintavételezi átlagosan 40–50 erre felkért kutató. A nagy fajszámú taxonok kutatásában – pl. rovarok, edényes növények – rendszerint több főből álló csapat tevékenykedik, és az összesített adatok alapján alakul ki a végleges fajlista.

A kutatási helyszínek (általában 1 km2) kiválasztásának fő szempontjai, hogy a területek jól megközelíthetőek és kevésbé feltérképezettek legyenek, valamint változatos élőhelyül szolgáljanak különböző élőlénycsoportoknak. Rendszeresen kapunk meghívást Nemzeti Parkoktól is, mivel a felmérések eredményei segíthetik a kijelölt területek részletesebb megismerését. Ezen eredmények az alkalmankénti 1500–2200 között várható fajszám mellett jelentős szerepet játszhatnak egy-egy terület védelmi státusának formálásában, megerősítésében, illetve nem elhanyagolható a munka közben kialakuló szakmai kapcsolatépítés lehetősége sem.

Ezidáig 8 Nemzeti Park adott otthont a kutatómunkának, egy alkalommal pedig Szlovákiával közösen, határon átnyúló felmérést is végeztek a résztvevők.

Az eddig feldolgozott adatok során előkerültek a régióra, ill. az országra nézve is új fajok. Ezeket, valamint más, munkáink során feltárt biotikai érdekességeket publikációkban közöljük, köztük Társaságunk saját kiadványában a BioData Hungarica-ban is.

Az első Magyar Biodiverzitás Napokon, Gyűrűfűről sikerült kimutatni a hazánkban Natura 2000-es, egyetlen fokozottan védett, 100 000 Ft természetvédelmi értékű szitakötőnket, a ritka vagy kétcsíkos hegyiszitakötőt (Cordulegaster heros).

A porvai biodiverzitás napokról egy ugróvillásfajt tudományra nézve újként írtak le (Lepidocyrtus mariani Traser & Dányi). Gyűrűfűn megkerült az európai ritkaságként számon tartott keleti lápibagoly (Arytrura musculus). A Strázsa-hegyen megtalálták az addig csak Kádártáról ismert (és ott újként felfedezett) Kissrhizoecus hungaricus, viaszos pajzstetűfajt.

Scroll to top