Természetvédelmi monitorozás fiataloknak

gyűjtőeszközeink kicsi

Egyesületünk 1.100.000 Ft támogatást nyert az EMET által kiírt Tehetséggondozási programban; a nyertes pályázat sorszáma (NTP-MTTD-15-0212). Az alábbiakban összefoglalót adunk a projekt lebonyolításáról és eredményeiről.

 

 

A program célja az volt, hogy tehetséggondozási keretbe integrálva középiskolai diákok számára terepi természetismereti kurzust adjon. A diákok a Budapest, Pesterzsébet területén található Kiserdő nevű területen végeztek gyakorlatokat és önálló felméréseket, amiben az egyes élőlénycsoportok szakértői voltak segítségükre. A terepi munka mellett elméleti felkészítést is kaptak a botanikai és zoológiai vizsgálatok módszertanából. Zárásként munkafüzet és figyelemfelkeltő roll-up készült.

az első kiszállás madáretetővel kicsi

 Az első kiszállás madáretetővel

Az iskolán belüli felkészítés 2015 év végén, szeptemberben kezdődött el. Ennek során a Partnerszervezet (Than Károly Ökoiskola) által biztosított helyszínen a diákok elméleti felkészítést kaptak a zoológiai, botanikai vizsgálatok módszertanából, a biológiai diverzitás fogalmáról és a kiválasztott célterület eddig megismert természeti értékeiről. A terepi programok a szezonális feltételeknek megfelelően követték egymást. A téli-kora tavaszi időszakban (2016) madármegfigyelések folytak. Dúcetetőt állítottunk fel a Kiserdőben, és két alkalommal gyűrűzést is végeztünk. A diákok saját maguk helyezték ki a szükséges eszközöket, a madárodúkat és a dúcetetőt is, valamint tesztelték az időközben vásárolt terepi határozólapokat.

befogott egér kicsi

 Befogott egér

A következő lépésben kisemlősök felmérése történt meg, melyet élvefogó csapdákkal végeztünk el. Kihelyezett kameracsapdánk sikeresen felvételt készített egy rókáról is. Egyéjszakás denevérfelmérésünk roppant népszerű volt. Itt helyszínt kellett módosítani és a denevérhálót a solymári Legény-barlangnál állítottuk fel. Az egynapos tanulmányutat áprilisban hajtottuk végre, ekkor a diákok az ELTE Állatrendszertan és Ökológiai Tanszékének pilisszentlászlói kutatóházát látogatták meg, ahol madárhangok gyűjtése folyt és megismerkedtek egy nemzetközi kooperációban folyó alapkutatás részleteivel.

botanikai előadás az Ökosuliban kicsi

 Botanikai előadás az ökosuliban

A botanikai térképezés, természetességmérés, valamint a kétéltűek, hüllők, és ízeltlábúak (vízi gerinctelenek, szitakötők) vizsgálatára májusban került sor, illetve ekkor ellenőriztük a madarak fészkelésének sikerességét is, a kihelyezett odúkban. A botanikai felmérés meglepetést is hozott, mivel két védett mérsékletövi orchideafajt fedeztünk fel itt. A fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) üde erdők orchideája. Az Alföldön csak szórványosan fordul elő, természetvédelmi értéke 10.000 Ft. A kislevelű nőszőfű (Epipactis mycrohylla) szintén az üdébb erdők növénye. Alföldi előfordulása ritka, természetvédelmi értéke 10.000 Ft.

Gőtecsapda felszedése kicsi

Gőtecsapda felszedése  

A hüllőfelmérés során megtaláltuk az eddig innen ismeretlen kockás sikló (Natrix tessellata) egy termetes példányát is. A januártól májusig tartó periódusban egyes szakértők iskolai előadásokat is tartottak. A terepi programokkal párhuzamosan meg kezdődött a munkafüzet, valamint az ismertető roll-up-ok elkészítése is.

A program fő eleme a Pesterzsébeti Kiserdőben történő interaktív, fiatalokat bevonó, szakmai elvek mentén és helyes módszerekkel történő megfigyelő, adatgyűjtő és értékelő tevékenység, a környezeti monitorozás. Kísérője a Kiserdőt és az alkalmazott módszereket bemutató, szakértők által összeállított munkafüzet, mely térítésmentesen elektronikusan is lehívható mindazon tanulók, oktatók által, akik érdekeltek a Kiserdő természeti értékeinek hosszú távú megóvásában, vagy jó példákat (best practice projects) keresnek. A munkafüzetet két mobil roll-up kíséri – az egyik a biológiai sokféleségre mint értékre utal, a másik célzottan a Kiserdő fajgazdagságára. A roll-up ok könyvtárban, iskolában, önkormányzatnál stb. felállítva figyelmet irányítanak a Kiserdőre és a munkafüzet használatára. A munkafüzet, a roll-up-ok és a honlap korszerű didaktikával és egységes megjelenéssel egymásra utalva nyújtanak szakmai segítséget a munkához és osszák meg a nyert tapasztalatokat.

MBKT-rollup-100x200FINAL-1024x1024-1024x1024 MBKT-rollup-100x200-kiserdoFINAL-1024x1024 

A diákok magas szinten sajátították el – megfelelő elméleti felkészítés után – a terepi felmérésekhez szükséges technikai és manuális készségeket. A terepszezon kezdetére minden résztvevő megismerte a terepi felméréseket és a térképezéshez kijelölt pesterzsébeti kiserdő természeti értékeit, valamint átfogó képet kaptak a biodiverzitás fogalmáról és a városi környezetben levő zöldterületek védelmének fontosságáról. A célcsoportot jelentő középiskolai diákok már el tudták sajátítani azokat a módszereket, amelyekkel a szakértők dolgoznak.

gyűjtőeszközeink kicsi

Gyűjtőeszközeink

Az eszközök használata, a komplex élőhelyi értékelés és természetességbecslés, valamint maga a fajismeret is olyan szakmai tudás, mely egy tehetséggondozási program keretében szélesebb perspektívát nyit a felsőoktatásban való szereplésben, különösen a természettudományi szakokon. A taxonspecifikus terepmunka lehetőséget adott arra is, hogy a biológiai sokszínűséget egy-egy viszonylag jobban átlátható fajszámú állatcsoporton (pl. madarak, szitakötők) keresztül demonstrálhassuk a diákoknak. Számos esetben volt szükség csoportmunkára is (etető felállítása, odúk kihelyezése, térképezés, vízi mintavételezés). A közösségi munkavégzés és munkamegosztás rávilágított arra, hogy bizonyos tevékenységek elvégzése csak megfelelő szervezéssel, az egymás iránti tolerancia és fegyelem révén végezhetők el hatékonyan.                                        

Cser Balázs beszél a vízi gerinctelen élővilágról kicsi

Cser Balázs beszél a vízi gerinctelen élővilágról

diák emlőscsapdával

Diák emlőscsapdával

emlősök nyomában telemetriázva kicsi

 Emlősök nyomában telemetriázva

FArkas Sándor beszél a szitakötőkről kicsi

 Farkas Sándor beszél a szitakötőkről

hálózás kicsi

Hálózás

Pilisi tanulmányút kicsi

Pilisi tanulmányút

terepi kiszállás fagyos időben kicsi

 Terepi kiszállás fagyos időben

szőrcsapdák készítése

 Szőrcsapdák készítése

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top