Biodiverzitás Napok

Mit kell tudni a Biodiverzitás Napokról

Egy élőhely flórájának és faunájának felmérése roppant időigényes feladat, ha egészen pontos képet szeretnénk kapni az területen élő fajok számáról. Ilyen aprólékos munka elvégzésére csak hatalmas személyi és anyagi kapacitással lehet vállalkozni, ami ritkán áll rendelkezésre még nevesebb kutatóintézetek, múzeumok számára is. Az igény azonban sokkal gyakrabban felmerül arra, akár szakemberek, akár csak érdeklődő laikusok részéről is, hogy legalább áttekintő képet kapjanak a közelükben élő növények, állatok és gombák bőségéről.

Az 1990-es évek végén Peter Alden és Edward O Wilson amerikai biológusok mintegy százfőnyi szakértői csapatot verbuváltak össze a Massachusetts államban található és ikonikus jelentőségű Walden Pond körül. Céljuk az volt, hogy 24 óra leforgása alatt minden szemük elé kerülő élőlényt meghatározzanak. A kutatók előzetesen fogadásokat kötöttek, melyek közül még a legoptimistább is 1000 fajban határozta meg az elérhető maximumot egy efféle gyors felmérés nyomán. Legnagyobb meglepetésükre a végső szumma megközelítette a 2000-et, ami egyúttal gondolkodóba is ejtette őket saját tudásuk mélységéről.

Magyarországon a massachusetts-i példa hívta életre az első Biodiverzitás Napokat 2006-ban az akkor már emblematikus jelentőségű, országos hírnévnek örvendő Gyűrűfű település körül. A szakértői csapat alapos megfontolás és hosszas előkészítés után úgy döntött, a 24-órás felmérést kibővíti kétnaposra annak érdekében, hogy bizonyos mintagyűjtési módszerek, mint például az éjszaki csapdázások, a legteljesebb hatékonysággal szolgálhassák az adatbázis felépítését. Azóta a Biodiverzitás Napok helyszínei folyamatosan bővülnek, mivel minden évben máshol kerülnek kijelölésre.
A kezdetben 25 fővel indult felmérés napjainkban már 50-60 fővel zajlik és az egysejtűektől az emlősökig az élővilág igen széles skáláját célozza meg. A botanikus, zoológus és mikológus kollégák péntek délutántól vasárnap délig járják az előre kijelölt terület. A fajok egy részét helyben meg tudják határozni, de tetemes részüket otthon, mikroszkóp alatt azonosítják be.

Az adott évben kiválasztott területek mérete általában 1-2 km2 közé esik, ennél nagyobb kijelölésére csak könnyen bejárható és egynemű síksági élőhelyeken kerülhet sor. Kisebb vagy nagyobb részletük minden esetben védett vagy Natura 2000 oltalom alatt áll, ennél fogva a keletkezett fajlista a helyben illetékes nemzeti parki igazgatóságok érdeklődésére is számot tart.
Az MBKT lehetőség szerint diákok részvételét is támogatja a gyűjtőmunkában, amivel sajátos terepi gyakorlat formájában illusztrálja a biológiai sokféleség helybeli bőségét, valamint nyit a helyi érdeklődő közösségek felé terepgyakorlatok és fórumok keretében.

A végső lista 1500-2500 faj között változik az élőhelye típusától, és az időjárási körülményektől függően. Minden alkalommal kerülnek elő érdekességek, ritka vagy védett, esetleg Magyarországra nézve addig ismeretlen fajok. Reményeink szerint a Biodiverzitás Napok hasznos adalékot szolgáltatnak védett területek kezeléséhez és egyéb természetvédelmi célú beavatkozások megtervezéséhez.

Az egyes, 2006 óta lebonyolított Biodiverzitás Napokról alább olvashatnak részletes információkat. Kérdésekkel, vagy ha Önök is szeretnék, hogy a környékükön legyenek Biodiverzitás Napok, kérjük, keressenek minket a Kapcsolat oldalon kereszül. Köszönjük!

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány a cserkúti biodiverzitás napokon

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány a Leonardo Mobilitás program keretében 7 angol önkéntest és Mike Cooke botanikust fogadta Magyarországon, hogy az itthoni természetvédelembe betekintést nyerjenek és segítsék az alapítvány munkáját. A kéthetes program során az angol csoport részt vett a Cserkúti Biodiverzitás Napokon is, ahol az elsődleges feladatuk a Naturalness pontozólap kitöltése és értékelése volt. A gyepterület […]

Cserkút 2013

XI. Magyar Biodiverzitás Napok, Cserkút 2013. május 17-19. Algák (Algae) Gombák (Fungi) Zuzmók (Lichenophyta) Mohák (Bryophyta) Edényes növények (Tracheophyta) Puhatestűek (Mollusca) Rákok (Crustacea) Álskorpiók (Pseudoscorpiones) Pókok (Araneae) Kérészek (Ephemeroptera), Álkérészek (Plecoptera) Szitakötők (Odonata) Egyenesszárnyúak (Orthoptera), Fogólábúak (Mantodea), Csótányok (Blattodea), Fülbemászók (Dermaptera) Poloskák (Heteroptera) Kabócák (Homoptera) Vízifátyolkák (Megaloptera), Tevenyakú fátyolkák (Rhaphidioptera), Recésszárnyúak (Neuroptera), Csőrös rovarok (Mecoptera) […]

A Grundtvig Tanulási Kapcsolatok Program Cserkúton

Május 15-20. között megtartottuk első terepi gyakorlatunkat a Grundtvig Tanulási Kapcsolatok programban. Az uniós finanszírozású Learning from Landscapes (Tanuljunk a tájból) című projektben 5 ország 16 felnőtt tanulója, munkatársa vett részt. Társaságunk két évig tartó program finanszírozását nyerte el 4 másik országgal, Szlovéniával, Lengyelországgal, Romániával és Skóciával közösen. Ennek keretében az egymás országaiba utazó tanulók egy előre […]

XI. Biodiverzitás Napok, Cserkút

Kutatócsapatunk dr. Csabai Zoltán (PTE) meghívására idén a Baranya megyei Cserkúton gyűlt össze, hogy felmérje a Pécs központjától csupán 10 km távolságban fekvő, igen változatos élőhelyekkel rendelkező területet.   A Biodiverzitás Napok történetében eddig soha nem látott érdeklődés övezte a cserkúti gyűjtést május 17-19 között. Mindent egybevetve mintegy 90 ember fordult meg a területen, közülük […]

Így láttuk mi!

Az Acsalagi Cserkészraj beszámolója a hansági biodiverzitás napokról. Nagy várakozással indultunk el Acsalagról ezen a szombati borongós napon. Bősárkányban találkoztunk Katával, aki elvitt minket az erdőbe. Az erdő szélén Viktor és Kata elmagyarázta a lényeges tudnivalókat a gombákról. Ezután Viktor és Csilla vezetésével nekiláttunk gombák után kutatni. Barna azt kérte tőlünk, hogy társaimmal együtt figyeljük […]

Különös esetem a homoki gyíkkal

Dr. Tóth Sándor, a Bakonyi Természettudományi Múzeum nyugalmazott igazgatójának beszámolója a kiskunhalasi biodiverzitás napokról.     A kétszárnyúak néhány családja, valamint a szitakötők mellett, a herpetofauna sem áll túlságosan távol érdeklődési körömtől. Ezért a kiskunhalasi Biodiverzitás Napokon annak reményében is jártam szorgalmasan a Pirtói-homokbuckákat, hogy sikerül gyarapítani fotógyűjteményemet egy homoki gyík felvétellel. A pihenőhely közelében, […]

Scroll to top