Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság

Year: 2015

Székely kutató írta le a világ legkisebb szárazföldi tüdőscsigáit

Páll-Gergely Barna malakológus, vagyis a puhatestűek kutatója a Társaságunk által szervezett korábbi biodiverzitás-napok résztvevője volt, azonban néhány éve egy japán egyetemen dolgozik, eleinte doktoranduszként, majd a fokozat megszerzése után posztdoktori ösztöndíjasként. A macutomói Sinsu Egyetem kutatója egy amatőr malakológustól, Hunyadi Andrástól kapott néhány apró csigahéjat, amelyekre Hunyadi a dél-kínai Kuanghszi tartományban gyűjtött talajminták átszitálása során […]

Látványos “sárkányok” Dél-Amerikából

Új fajok leírása még ma is mindennapos esemény, köszönhetően a világszerte dolgozó mind több taxonómusnak, és a leíratlan fajok nehezen felbecsülhető, óriási számának. Azonban a mai fajleírások többsége apró, rejtetten élő, vagy főképpen molekuláris bélyegek alapján elkülöníthető fajokról szól. Ehhez képest Dél-Amerika egyik leglátványosabb gyíknemének fajszáma kevesebb mint 10 év alatt több mint a duplájára, […]

Begyűjtsük, vagy ne gyűjtsük – vita a példányok konzerválásáról

Amióta létezik a többé-kevésbé változatlanul ma is érvényben lévő, leíró linnéi rendszertan, a taxonómusok újabb múzeumi példányok begyűjtése révén próbálják gyarapítani ismereteinket a minket körülvevő biodiverzitásról, alapot teremteni a későbbi kutatásokhoz, akár új fajok leírásához. Ez a gyűjtési gyakorlat az utóbbi napokban két eset kapcsán is heves vitákat gerjesztett a tudományos és a szélesebb nyilvánosságban.

Scroll to top