Új előfordulási adatok Ágasegyházáról

pókbangó

Egyesületünk április hónapban több kiszállást tett Ágasegyházán a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága megbízásából végzett felmérő munka keretében.

Farkas Sándor botanikus két védett és egy fokozottan védett növénnyel gazdagította a terület eddig ismert fajlistáját.

 

Április 27-én a homokbuckás terület D–DNy-i részén, az ettől délre eső üde, mocsaras területen, illetve a DK-i részen védett növények felmérésére irányuló terepbejárás végeztünk. Ennek eredményeképpen kettő olyan védett faj – az agárkosbor (Orchis morio) és a fehér zászpa (Veratrum album) – került szem elé, melyeket a rendelkezésre álló adatbázisok (KNPI adatok, Natura 2000 adatlap) nem említenek.

Talán ezeknél is jelentősebb felfedezés a pókbangó (Ophrys sphegodes) egy populációjának megtalálása a vizsgált területen ismert (most is ellenőrzött) populációtól mintegy 6 km-re Ny-ra.

Az agárkosbor számos üde-mezofil gyeptársulásban előfordul, az Alföldön homokon, löszön és sziken egyaránt. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

A fehér zászpa valamivel ritkább védett fajunk, alföldi előfordulásai üde, nedves rétekhez, ligeterdőkhöz kötődnek. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Az agárkosborhoz hasonló termőhelyeket kedvelő pókbangó a másik két fajnál lényegesen ritkább, fokozottan védett növény, természetvédelmi értéke 100 000 Ft.

agárkosbor

 agárkosbor (Orchis morio)

fehér zászpa kicsi

fehér zászpa (Veratrum album)

Új előfordulási adatok Ágasegyházáról

Leave a Reply

Scroll to top