Új előfordulási adatok Ágasegyházáról

pókbangó

Egyesületünk április hónapban több kiszállást tett Ágasegyházán a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága megbízásából végzett felmérő munka keretében.

Farkas Sándor botanikus két védett és egy fokozottan védett növénnyel gazdagította a terület eddig ismert fajlistáját.

 

Április 27-én a homokbuckás terület D–DNy-i részén, az ettől délre eső üde, mocsaras területen, illetve a DK-i részen védett növények felmérésére irányuló terepbejárás végeztünk. Ennek eredményeképpen kettő olyan védett faj – az agárkosbor (Orchis morio) és a fehér zászpa (Veratrum album) – került szem elé, melyeket a rendelkezésre álló adatbázisok (KNPI adatok, Natura 2000 adatlap) nem említenek.

Talán ezeknél is jelentősebb felfedezés a pókbangó (Ophrys sphegodes) egy populációjának megtalálása a vizsgált területen ismert (most is ellenőrzött) populációtól mintegy 6 km-re Ny-ra.

Az agárkosbor számos üde-mezofil gyeptársulásban előfordul, az Alföldön homokon, löszön és sziken egyaránt. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

A fehér zászpa valamivel ritkább védett fajunk, alföldi előfordulásai üde, nedves rétekhez, ligeterdőkhöz kötődnek. Természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Az agárkosborhoz hasonló termőhelyeket kedvelő pókbangó a másik két fajnál lényegesen ritkább, fokozottan védett növény, természetvédelmi értéke 100 000 Ft.

agárkosbor

 agárkosbor (Orchis morio)

fehér zászpa kicsi

fehér zászpa (Veratrum album)

Új előfordulási adatok Ágasegyházáról

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top