A Grundtvig Tanulási Kapcsolatok Program Cserkúton

group photo kicsi

Május 15-20. között megtartottuk első terepi gyakorlatunkat a Grundtvig Tanulási Kapcsolatok programban. Az uniós finanszírozású Learning from Landscapes (Tanuljunk a tájból) című projektben 5 ország 16 felnőtt tanulója, munkatársa vett részt.

Társaságunk két évig tartó program finanszírozását nyerte el 4 másik országgal, Szlovéniával, Lengyelországgal, Romániával és Skóciával közösen. Ennek keretében az egymás országaiba utazó tanulók egy előre kijelölt település környezetében a táj többszempontú értékelését végzik. Idén tavasszal a sorozatot Magyarország indította, így értelemszerűen a többi partnerországból érkeztek hozzánk a résztvevők. A hatnapos rendezvényt az évenként megrendezett Magyar Biodiverzitás Napokkal fűztük egybe, így a külföldiek is a baranyai Cserkút szemet gyönyörködtető táji környezetével ismerkedhettek meg. A táji környezet értékelését egyrészt esztétikai, természetességi oldalról vizsgálták meg és ehhez kapcsolódó adatlapokat töltöttek ki, másrészt pedig megfigyelőként, sőt némiképp gyűjtőként is csatlakoztak a XI. Magyar Biodiverzitás Napokhoz. Az adatlapok feldolgozása folyamatban van, de végső értékelésüket azután tudjuk elvégezni, amikor már az összes partnerországban lezajlottak ezek a programok. Több információt, aktualitást a projekt számára létrehozott Facebook oldalon (https://www.facebook.com/LearningFromLandscapes?ref=hl) olvashatnak.

botanising with Karolyi kicsi

Botanizálás árkon-bokron át Penksza Károly botanikussal

examining the d-vac catch kicsi

Bogarászás a szívócsapda anyagában Szita Éva pókász felügyeletével

Katalin tries d-vac for spiders kicsi

Daróczi Katalin (Románia) is nekigyürkőzött a szívócsapdának

Csoportkép a panzió előtt

A Grundtvig Tanulási Kapcsolatok Program Cserkúton
Scroll to top