EU_logo
 
 
fm logo
 
 
Hajós címer
 
 
Kapos Ternero logo
 
 
KOMETA logo
 
 
FINO FOOD kft
 
 
edf demasz kicsi1
 
 
XVI kerulet logo
 
 
logo
 
 
cimer cserkut
 
 
wildhorse energy
 
 
Drava kavics es beton
 
 
zoldszigetlogo
 
Klimakorlogo 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biodiverzitás

A biológiai sokszínűség a földi élet fejlődésének kiteljesedése, nem csupán számok halmaza. Megóvása olyan emberi feladat, melyet sem nézetek, sem gazdasági érdekek, sem pedig világnézeti dogmák nem rendíthetnek meg!

A körülöttünk élő állatok és növények sokszínűsége valósággal lenyűgözi az embert. Történelmünk korábbi szakaszaiban gyakorta emelkedett irodalmi rangra a buja természet leírása akár prózai művekben, akár költeményekben, de a modernkori városlakó esztétikai érzékét is csapdába ejti egy színpompás virágmező vagy egy sűrű erdő látványa. Az élőlények tárháza szinte kimeríthetetlennek tűnik, még ma is, mikor pedig már elsirattuk a dodót ( †1681), az erszényes farkast (†?1936) a falklandi pamparókát (†1876) és még számos fajt, melynek kihalását egészen pontosan dokumentáltuk. Az írott történelem előtti időkben kivadászott mamutokról, óriás lajhárokról és társaikról nem is beszélve… 

KP1_ersznyes_farkas

Az egyik utolsó fénykép az erszényes farkasról

Az ökológia tudománya csupán a XX. század második felében kezdte el feltárni azt a hihetetlenül sokrétű és bonyolult összefüggésrendszert, mellyel jellemezni lehet a Földet benépesítő fajok együttélését és egymásra utaltságát. A táplálékhálózatok működése, a szimbiózis, a ragadozó és a zsákmány kölcsönös függése mind olyan passzus volt e tudományág fejlődésében, amely végeredményben a fajok sokféleségének jelentőségére mutatott rá. Az ökológiai rendszerek, - beleértve egy-egy biom, mint például egy esőerdő-, élőlényközösségének fennmaradása stabilabb, önszabályozó képessége kifinomultabb, ha több fajból áll össze. A biológiai sokszínűség vagy röviden biodiverzitás fogalma tehát a fajok számát és bonyolult kapcsolati hálójukat foglalja magába. A bolygó fejlődésének során a fajok száma folyamatosan nőtt, és ezt a trendet csak néhány, de annál drasztikusabb kihalási esemény szakította meg.

KP2_kihalsok_time

A fajok számának gyarapodása az elmúlt félmilliárd év során

A Földön élő élőlények valós száma nehezen becsülhető meg. A jelenleg ismert eukarióta, tehát a mikrobáknál fejlettebb élőlények számát 1,7 millióra becslik, de ez a szám valószínűleg épp csak a 15 %-át teszi ki a teljes földi fajkészletnek. Ugyan évente több ezer új állat-, gomba- és növényfajt írnak le a szakértők, mégis több száz évig fog tartani, mire a lajstromozás végére érünk.

fajdiagramm_magyar_k

A nagyobb élőlénycsoportok megoszlása a Földön (Az Encyclopaedia Britannica nyomán)

A biológiai sokszínűséget általában a fajok számára értjük, egy adott helyen és adott időben. Egyszóval minél több az ott élő fajok száma, annál nagyobb a biodiverzitás foka. Természetesen a kép nem ennyire egyszerű, hiszen egy közösség összetételében fontos az egyedek száma is. Nem mindegy, hogy például száz lepkefajból egynek az egyedszáma megüti a tízezret, a többié pedig csupán tucatnyi, vagy hogy mind a száz faj nagyjából azonos egyedszámmal szerepel. A tudományos igényű diverzitás-számolásoknál ezt a tényezőt is figyelembe szokták venni. A fajok száma, így maga a fajdiverzitás is, nagy általánosságban a Föld pólusai felől a trópusok felé haladva egyre növekszik. Egyes csoportoknál ez a trend nem jelenik meg ilyen világosan. A kétéltűfajok száma igen magasra ugrik az USA délkeleti államaiban, és Európán belül is magasabb északnyugaton, mint délen.

KP4_ednyes_nv

Az edényes növények biodiverzitása a Földön

KP5_ktlt-ek

A kétéltűek diverzitása a Földön

A fajdiverzitás mellett manapság egyre gyakrabban lehet találkozni a genetikai diverzitás fogalmával is. Minél sokszínűbb egy populáció genetikai állománya, annál könnyebben tud alkalmazkodni változó környezetéhez. Szélsőségesen kis genetikai diverzitás alakulhat ki beltenyésztettség mellett, ami a populáció eltűnéséhez, rossz esetben a faj kihalásához vezethet. Közismert példa a gepárd, melynek szélsőségen alacsony genetikai diverzitása vezetett ahhoz, hogy a napjainkban születő utódoknak csupán 5%-a éli meg a felnőttkort.

KP6_geprd_kromosz-mval

A gepárd genetikai változatossága rohamosan csökken