EU_logo
 
 
fm logo
 
 
Hajós címer
 
 
Kapos Ternero logo
 
 
KOMETA logo
 
 
FINO FOOD kft
 
 
edf demasz kicsi1
 
 
XVI kerulet logo
 
 
logo
 
 
cimer cserkut
 
 
wildhorse energy
 
 
Drava kavics es beton
 
 
zoldszigetlogo
 
Klimakorlogo 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 2210-1024x1024 kicsiVisszapillantó: Víz világnapja 2017 Hajóson - Rendhagyó tanóra magyar és német nyelven

Rückblick: Weltwassertag 2017 in Hajós - aussergewöhnliche Unterrichtsstunde in ungarischer und deutscher Sprache

(Fényképek/Fotos: Ginálné Kovács Anett)

A Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság a helyi általános iskola felkérésére március 22-én, a Víz Világnapján rendhagyó természetismereti tanórát tartott Hajóson, melyen több mint ötven tanuló és tanáraik vettek részt. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára, de fontos, hogy a vizes élőhelyek is a látómezőnkbe kerüljenek, már fiatal szemmel felismerhető legyen ökológiai jelentőségük, például a Magyarországon honos védett gőtefajok élőhelyeiként.

Az érdeklődő fiatal közönség a tanóra alatt bepillantást nyerhetett a közvetlen környezetükben zajló aktuális pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) és dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus) monitor programba. A fiatalok hallhattak a felmérés céljairól, a projekt jogi és természetvédelmi hátterétről valamint a csapdázás módszereiről. Gőtecsapdákat tekinthettek meg közelről, összeállíthatták őket és megismerhették működésüket.

A Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság többi tevékenységébe is bepillanthattak a fiatalok. Többek közt interaktívan a MBKT honlapján és közösségi oldalán keresztül ismerhették meg az egyes programokat. Többen felismerték magukat a tavalyi hajósi Biodiverzitás Napok alatt készített fényképeken is, hiszen a helyi iskolából 17-en vettek részt a kutatói napok alatti gyűjtésben és megfigyelésekben. A fiatalok tavalyi programját ugyanúgy Sallee Barbara oktató, a MBKT szakmai kommunikációs referense, aki a mostani rendhagyó órát megtartotta, koordinálta több MBKT-szakértő és -kutató bevonásával.

A mostani bemutatóra magyar és német nyelven került sor. A kétnyelvű iskola tanulói remekül válaszoltak a németül feltett kérdésekre is, bővítették a természetvédelemmel kapcsolatos német szókincsüket, így például megtudhatták, hogy honnan származnak és milyen nyelvi összefüggésben állnak az egyes fogalmak: (kétéltűek/Amphibien, biológiai sokféleség/biologische Vielfalt, természet-, környezetvédelem/Natur-, Umweltschutz, élőhely/Lebensraum (Biotop, Habitat, Biosphäre) és mások).

A fiatalok a tavaszi szünetre is kiterjedő feladatként kétéltűek lencsevégre kerítését kapták, érdeklődve várjuk az eredményeket!
Külön köszönet a hajósi szervezőknek, az iskola tanárainak és vezetőségének a lehetőségért és a fiataloknak a lelkes részvételért!

A MBKT rendhagyó órái, szakmai bemutatói és terepi foglalkozásai, beleértve a Biodiverzitás Napokon való részvételt, iskolák, civil szervezetek és más érdeklődő csoportok számára is lehívhatóak. Ezekben több MBKT-szakértő és tag vesz részt. Információ bővebben az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail-címen, vagy a www.biodiverzitasnap.hu honlapon.

Die Ungarische Gesellschaft für Biodiversitätsforschung (UGBF) hat auf die Anfrage der lokalen Grundschule am 22. März, am internationalen Tag des Wassers, eine außergewöhnliche Naturkunde-Lektion in der Stadt Hajós abgehalten, an der mehr als fünfzig SchülerInnen und ihre LehrerInnen teilgenommen haben. Das Ziel des Weltwassertages ist es, die Aufmerksamkeit auf das für alle erreichbare, saubere Wasser zu lenken, doch wichtig ist zudem, dass auch die Wasserlebensräume in unser Blickfeld geraten, dass ihre ökologische Bedeutung bereits mit jungen Augen erkennbar wird, zum Beispiel als Habitate der in Ungarn heimischen geschützten Molcharten.

Das interessierte junge Publikum konnte während der Lektion in das in ihrer unmittelbaren Nähe stattfindende aktuelle Teichmolch (Triturus vulgaris) und Donau-Kammmolch (Triturus dobrogicus) Monitoring-Programm Einblick gewinnen. Die Jugendlichen hörten über die Ziele der Erhebung, den juristischen und Naturschutz-bezogenen Hintergrund des Projekts, sowie über die Methoden des Fallenstellens. Sie konnten die Molchfallen aus der Nähe betrachten, diese zusammensetzen und ihre Funktionsweise kennenlernen.

Die Jugendlichen gewannen auch Einblick in verschiedene Tätigkeiten der Ungarischen Gesellschaft für Biodiversitätsforschung. Unter anderem mit interaktiven Methoden konnten sie die einzelnen Programme auf der Homepage und der Facebook-Seite der UGBF kennenlernen. Mehrere haben sich auf den, letztes Jahr an den Hajóser Biodiversitäts-Tagen gemachten Fotos erkannt, da ja von der lokalen Grundschule 17 SchülerInnen an der Sammlung und den Beobachtungen während dieser Forschungstage teilgenommen haben. Auch die letztjährige Miteinbindung der Jugendlichen hat die, die jetzige außergewöhnliche Lektion abhaltende Lehrerin und UGBF Fachreferentin Barbara Sallee zusammen mit mehreren UGBF-Experten und -Forschern koordiniert.

Die jetzige Demonstration fand in ungarischer und deutscher Sprache statt. Die SchülerInnen der zweisprachigen Schule haben hervorragend auch auf die in Deutsch gestellten Fragen geantwortet und konnten auch im Zusammenhang Naturschutz ihr deutsches Vokabular erweitern, so zum Beispiel erfahren, woher die einzelnen Begriffe stammen und in welchem sprachlichen Kontext sie stehen (kétéltűek/Amphibien, biológiai sokféleség/biologische Vielfalt, természet-, környezetvédelem/Natur-, Umweltschutz, élőhely/Lebensraum (Biotop, Habitat, Biosphäre) und andere).

Die Jugendlichen haben als auch für die Frühlingsferien gültige Aufgabe erhalten, Amphibien mit den Linsen von Fotoapparaten zu erhaschen. Interessiert erwarten wir die Resultate!

Speziellen Dank an die Organisatoren in Hajós, den LehrerInnen der Schule und der Schulleitung für die Gelegenheit und an die Jugendlichen für die begeisterte Teilnahme!

Die Speziallektionen, fachlichen Demonstrationen und außerschulischen Unterrichtseinheiten der UGBF, die Teilnahme an Biodiversitäts-Tagen mit eingeschlossen, sind für Schulen, zivile Organisationen und andere interessierte Gruppierungen abrufbar. An diesen nehmen jeweils mehrere UGBF-Experten und Mitglieder teil. Ausführlichere Information unter der Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-Mail-Adresse und auf der www.biodiverzitasnap.hu Webseite.

100 2234-1024x1024 kicsi

100 2210-1024x1024 kicsi

100 2211-1024x1024 kicsi

100 2213-1024x1024 kicsi

100 2214-1024x1024 kicsi

100 2215-1024x1024 kicsi

100 2216-1024x1024 kicsi

100 2217-1024x1024 kicsi

100 2218-1024x1024 kicsi

100 2219-1024x1024 kicsi

100 2221-1024x1024 kicsi

100 2222-1024x1024 kicsi

100 2223-1024x1024 kicsi

100 2226-1024x1024 kicsi

100 2227-1024x1024 kicsi

100 2228-1024x1024 kicsi

100 2229-1024x1024 kicsi

100 2233-1024x1024 kicsi